Seurakunta

Elävä yhteisö


Tausta

Seurakuntamme on osa 1900-luvun alussa Norjasta alkanutta herätysliikettä. Norjan laivastossa palvellut Johan O. Smith tuli uskoon 1898. Elettyään jonkin aikaa uskovana hän totesi surukseen, ettei pystynyt elämään Uudessa Testamentissa kuvattua uskovan elämää. Jumala näki hänen hätänsä ja ilmoitti hänelle tien, jota Jeesus itse oli kulkenut. Tämä löytö antoi hänelle voiman tietoisen synnin voittamiseen ja myös tiedostamattoman synnin vähittäiseen kuolemiseen. Hän alkoi keskustella tapaamiensa uskovien kanssa. Ihmiset, joilla oli sama kaipaus kuin hänellä, alkoivat kirjoittaa kirjeitä keskenään ja keskustella sekä pitää kokouksia. Myöhemmin alettiin kokoontua konferensseihin kirkollisten juhlapäivien tarjoamien vapaapäivien yhteydessä sekä Uutena Vuotena.


Smithin ystävät


Joissakin yhteyksissä seurakunnastamme on käytetty myös nimeä Smithin Ystävät*.*) jos joku ihmettelee, että norjalaisen miehen nimi oli Smith, niin selitettäköön se tässä. J.O. Smithin isä oli nuorena miehenä aikeissa lähteä siirtolaiseksi Australiaan. Norjasta lähtevät ottivat silloin usein englantilaisen sukunimen, ja näin J.O.Smithin isästä, Christian Johannessenista, tuli Smith. Australiaan muutto jäi, kun isä liittyi Norjan laivastoon, jossa hänkin palveli eläkeikään asti.


Nykypäivä

Tänä päivänä paikallisseurakuntia on noin 60:ssa maassa, kaikissa maanosissa. Jos et koe saaneesi kristinuskosta tai elämästä irti sitä, mitä kaipaisit, olet tervetullut tutustumaan opetukseemme ja elämäämme.

Maailmanlaajuisen toimintamme keskus on Norjassa, Oslonvuonon rannalla sijaitseva Brunstadin toimintakeskus.

Maailmanlaajuinen seurakuntamme esiintyy julkisuudessa nimellä Brunstad Christian Church, jonka vuosikertomuksen vuodelta 2014 voit lukea suomeksi täältä. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat paikallisseurakunnat käyttävät nimenään paikkakunnan nimeä ja kirjainyhdistelmää DKM, den kristelige menighet – kristillinen seurakunta. Esim. Suomessa toimiva seurakunta on virallisissa yhteyksissä Dkm-Suomi ry.

Seurakunnan lehteä julkaistaan monella kielellä, suomeksi nimellä Kätkettyjä Aarteita. Nettisivullamme www.brunstad.org/fi löytyy paljon luettavaa eri aiheista.


Tavoitteemme ja toimintamme


Kokoonnumme yleensä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Kokouksista voit tiedustella sähköpostitse: seurakunta[ät]dkmsuomi.fi


Työmme tavoitteena on auttaa uskovia löytämään tien Uuden Testamentin kuvaamaan hyvään elämään. Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Seurakunnassa olemme oppineet tuntemaan tämän tien ja saaneet kokea tätä elämää yhdessä toistemme kanssa.


Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskipisteessä. Tahdomme auttaa heitä kehittymään tasapainoisiksi ja hyödyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja näin olla omalta osaltamme rakentamassa maatamme.


Seurakunta pyrkii tukemaan niitä, jotka jakavat kristilliset arvomme, ja auttamaan heitä kasvamaan paremmiksi ihmisiksi. Tämän työn rahoitamme itse, ilman valtion tai kuntien apua.

Hengellisen toiminnan lisäksi harrastetoiminta ja talkoot ovat työssämme tärkeitä keinoja. Näin eri ikäiset lapset, nuoret ja aikuiset erilaisista perheistä, taustoista ja ammateista toimivat yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi. Tämä edistää yhteisöllisyyttä ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Luottamuksellinen ilmapiiri, toimivat sosiaaliset verkostot ja yhteisöön kuulumisen tunne kartuttavat sosiaalista pääomaa, joka antaa edellytyksiä yhteiskuntaa rakentavalle aikuisuudelle ja vaikuttaa seuraavaankin sukupolveen. Sanotaan, että yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä opitaan yhdessä tekemisen ja luontevan tutustumisen kautta.


Me ja yhteiskuntaSeurakunta tekee lasten ja nuorten parissa ennaltaehkäisevää työtä ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Päämääränämme on syrjäytymisen ehkäisy, normaalin persoonallisuuden ja sosiaalisen kehityksen tukeminen sekä päihteiden käytön ja rikollisuuden ehkäiseminen.

Lasten ja nuorten ja siten koko maamme tulevaisuus on

yhteinen huolenaiheemme. Seuraavassa poimintoja Suomalaisen Tiedeakatemian Kannanottoja 2/2011 -julkaisusta.

Julkaisussa etsitään keinoja, joilla nuoret voisivat kehittyä tasapainoisesti ja saada mielekkään elämän, joka koituisi heidän lastensakin hyödyksi."Vertaisryhmät ja luottamukselliset suhteet ovat tärkeitä nuoruusiässä. Varhaisnuoret viettävät paljon aikaa ystävien ja kavereiden kanssa. Nämä korvaavat osittain vanhemmat ja sisarukset, jotka lapsuudessa ovat turvallisuuden tunteen ja identiteetin perusta (Schneider, 2000). Vertaisryhmän hyväksyntä, suosio ja hyvät ystävyyssuhteet nuoruudessa ennustavat normaalia kehitystä ja hyvää mielenterveyttä aikuisuudessa. Sosiaalinen tuki suojelee nuorta psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa ja kokemusten jakaminen palvelee identiteetin muotoutumista, emootioiden kehitystä ja pärjäämistä (Collins & Laursen, 2004)….

Nuorten rikostentekijöiden varhain alkaneen syrjäytymisen taustalla on esitetty olevan koveneva kilpailu ja voimakeinojen ihailu. Vastalääkkeeksi on ehdotettu yhteisöllisyyden vaalimista ja sukupolvien välisen kommunikaation parantamista (Hoikkala & Suurpää, 2009)….

Sosiaalisella pääomalla on merkitystä kansalliselle hyvinvoinnille, kilpailukyvylle ja tuottavuudelle (Fehr & Schmidt, 2005). Sosiaalisen pääoman muodostavat luottamuksellinen ilmapiiri, toimivat sosiaaliset verkostot ja yhteisöön kuulumisen tunne….

Ellosen (2008) mukaan yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä opitaan yhdessä tekemisen ja epävirallisen tutustumisen kautta. Se ei vaadi suuria taloudellisia resursseja, mutta tuo lisää sosiaalista pääomaa monelle nuorelle…."


Lähde: Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja 2/2011 Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen


Yksinäisyystutkija Juho Saari sanoi hiljattain: Yksinäisyys on niin sanottu juurisyy eli monien muiden asioiden takana oleva tekijä.

Ongelmaan on helpointa tarttua siinä vaiheessa kun yksinäisyyden kierre ei ole vielä liian pitkällä. Saari kertoo esimerkin länsisuomalaisesta koulusta, jossa opettajat havaitsivat hiljaisia ja sivuun jääviä lapsia.

– Kouluun ei perustettu yksinäisten lasten kerhoa vaan kalastuskerho, jossa opeteltiin kalastamaan. Kun pari tuntia kalastaa ja jään läpi vetää kalaa, niin sosiaaliset suhteet alkavat rakentumaan sitä kautta, Saari sanoo.

Saari korostaa, että yksinäisyyttä on tärkeää lähestyä kalastuskerhon esimerkin tapaan epäsuorasti. Lämmin, ystävällinen ja yhteistoimintaan kannustava suhtautuminen toimii Saaren mukaan paremmin kuin suorat interventiot, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen.

– Siinä on lasten ja nuorten kohdalla paljon tehtävissä.

Lähde: Yle uutiset 1.10.2016

Olemme kiitollisia jokaisesta yksilöstä ja yhdistyksestä ja järjestöstä, joka tekee tällaista hyödyllistä työtä lasten ja nuorten tulevaisuuden hyväksi. Vaikka se ei tapahtuisi kristillisten arvojen nimissä, se on kuitenkin niiden mukaista.

Tutustu lisää


Tämän linkin kautta voit lähemmin tutustua seurakuntamme maailmanlaajuiseen toimintaan ja hengelliseen sanomaan: www.brunstad.org/fi


Taustajärjestömme BCC:n suomeksi käännetty vuosikertomus vuodesta 2014:

Konferenssit
Lähetystyö
Eettiset ohjeet
Lapset ja nuoret
Koti
Kåre J. Smith
Golden Heart


Dkm-Suomi ry / Lahti toimintakertomus vuodesta 2015

Lasten turvallisuus - aikuisten vastuu 1.11.2017

Ota yhteyttä

Helpoiten otat meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seurakunta [ät] dkmsuomi.fi